Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2015

Americanlover
21:47
4324 cc15
Americanlover
21:47
5513 8939 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaasiek1231 asiek1231
Americanlover
21:47
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
Americanlover
21:47
1841 94b6
Reposted fromtajemnicakrwi tajemnicakrwi viapapaja papaja
Americanlover
21:46
9789 ecc8
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianatex natex

April 16 2015

Americanlover
20:42
Dla niego jesteś taka jaka być powinnaś, bo nie ma na świecie faceta, który siedziałby z dziewczyną, która go nie interesuje. Kiedy to kwestionujesz, to nie tylko mówisz o sobie źle. Przede wszystkim mówisz mu, że jest totalnym bezguściem, bo podoba mu się brzydki i zepsuty samochodzik.
— Volant
Reposted frommadeliine madeliine viajestemjeden jestemjeden
Americanlover
20:41

urbancatfitters:

*admires my own taste in music, food, & literature*

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialifeless lifeless
Americanlover
20:40
Dobroć też jest siłą, chociaż tak często wygląda na słabość.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromzielono zielono viawrazliwa wrazliwa
Americanlover
20:38
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Tak właśnie. Kurwa. Właśnie tak.
Reposted fromcakebythepound cakebythepound viacieszesie cieszesie
Americanlover
20:35
wszystko dobrze, już lepiej,  książki ratują,  dusze, serce,  skleja się, na nowo, lepiej, o wiele.
— AliceInKillingLand
Americanlover
20:34
3362 8132 500
Reposted fromboli boli viakociola kociola
Americanlover
20:34
8675 c93c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viazucha zucha
Americanlover
20:34
4970 d14e 500
Reposted fromstargazing stargazing viaszydera szydera
20:33
Americanlover
20:32
You wake up every morning to fight the same demons that left you so tired the night before, and that, my love, is bravery.
— Unknown
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
Americanlover
20:31
Americanlover
20:31
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje. I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami. Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromsocurly socurly viaingeborg ingeborg
Americanlover
18:12
5158 25cc 500
Reposted fromBillSkarsgardLove BillSkarsgardLove
Americanlover
18:12
5128 128f 500
Reposted fromBillSkarsgardLove BillSkarsgardLove
Americanlover
18:10
5119 b224 500
Reposted fromBillSkarsgardLove BillSkarsgardLove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.