Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

Americanlover
18:46
6075 fa35
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawarkocz warkocz
Americanlover
18:45
18:43
5211 f2b6

adanvc:

Subway Lovers. New York, 1949.

by Arthur Leipzig

Reposted fromLittleJack LittleJack viawarkocz warkocz
18:43
5205 df4d 500

gold-motel:

rebel without a cause. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viawarkocz warkocz
18:42
0049 7667
Reposted fromLittleJack LittleJack viawarkocz warkocz
18:42
9994 3a3b 500

hollyhocksandtulips:

Couple walking along the East River with the New York city skyline in background.

Photo by Inge Morath, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viawarkocz warkocz
Americanlover
18:41
1788 c33a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacoffeebitch coffeebitch
Americanlover
18:40
1761 ddd1
16:36
1182 f464
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaSoulwood Soulwood
Americanlover
16:35
7191 d728
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaSoulwood Soulwood
16:35
7180 5ca5
Reposted fromikillorigami ikillorigami viabanka banka
Americanlover
16:34
0775 de1d 500
Romolo Giulio Milito
Reposted fromporanny poranny vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
Americanlover
16:33
Americanlover
16:33
9254 16bb
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSoulwood Soulwood
Americanlover
16:33
8189 8281
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaSoulwood Soulwood
Americanlover
16:33
By Travis Bedel
Reposted fromcorvax corvax via666th 666th
Americanlover
16:32
5947 d85a
Reposted fromtfu tfu viabanka banka
Americanlover
16:31

Miłość to zupełnie coś innego, jest ciągle wokół Nas, widać ją wszędzie, absolutnie wszędzie dookoła. Miłość jest tam, gdzie akceptuje się drugiego, gdzie akceptuje się kogoś z całym bagażem, nawet tym niewygodnym - to jest miłość. Może przydarzyć się w każdym wieku, absolutnie każdemu, nawet jeśli nigdy byś się tego nie spodziewał. Prawdziwa miłość potrafi zmienić człowieka o 180 stopni. Miłość to troska, to dbanie o drugiego, to wrażliwość na to, co dla ukochanej osoby ważne. Na taka miłość czasem długo się czeka, tak długo, że można zacząć tracić nadzieje, że kiedykolwiek przyjdzie, ale gdy w końcu przychodzi, jest dużo lepsza niż wszystko co można było sobie wymarzyć. Miłość nie przychodzi na zawołanie, nawet kiedy jest na nią miejsce. Nie ma co jej poganiać, ona sama znajdzie swój czas.”

— Singielka TVN
Reposted fromwonderLife wonderLife viaxsneakyx xsneakyx
Americanlover
16:28
Butterfly
Reposted fromPsaiko Psaiko vialexi lexi
Americanlover
16:28
0372 4efe 500
Reposted fromfelicka felicka viadeathhorse deathhorse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl