Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2014

Americanlover
20:08
5113 4e5b
Reposted fromretaliate retaliate viadexter dexter
Americanlover
20:07
Reposted fromshakeme shakeme viadexter dexter
Americanlover
20:06
4619 1e08
He's the best.
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viadexter dexter
Americanlover
20:05
7293 87e9 500
Reposted fromdexter dexter
Americanlover
19:57
2703 7774
Reposted frommajacia95 majacia95 viaawakened awakened
Americanlover
19:57
Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac viaawakened awakened
Americanlover
19:56
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaawakened awakened
Americanlover
19:56
6370 7219

I patrząc na znajomego, wpatrując się w ten nieśmiały uśmiech i błękitne tęczówki zdałam sobie sprawę, że istnieją ludzie bardzo specyficzni. Którzy dla większości są irytujący, zbyt nie zrozumiali, w pewien sposób odrzuceni, którzy mają swoje fanaberie i zwyczaje których nikt nie rozumie. Ale  gdy taka osoba znajdzie kogoś kto ją pokocha, szczerze, bez obietnic i oczekiwań będzie jedną z tych najszczęśliwszych osób na świecie. Bo nie mam nic bardziej wyjątkowego jak bycie specyficznym.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaawakened awakened
Americanlover
19:52
9497 f7d6
Americanlover
19:52
0320 e4b5
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaawakened awakened
Americanlover
19:49
Każdy miewa w życiu momenty, kiedy musi się zastanowić,
kim jest i czego chce.

— Julia Roberts
Americanlover
19:49
9138 8b46 500
Reposted frommojeserce mojeserce viaawakened awakened
Americanlover
19:47
But if you loved me,  Why'd you leave me?
— Kodaline
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaawakened awakened
Americanlover
19:47
9839 a117
Reposted fromTLC2 TLC2 viaawakened awakened
Americanlover
18:01
3702 2442
Americanlover
18:01
1093 8fc9
Reposted fromnyaako nyaako viabialy-krolik bialy-krolik
Americanlover
18:00
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Americanlover
17:56
3134 8cc9
Reposted fromwypierdalac wypierdalac viakoagulant koagulant
Americanlover
17:56
3724 36a2
Reposted fromkilkachwilzycia kilkachwilzycia viadziubs dziubs
Americanlover
17:54
0189 58fe
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vianiczegoniezaluj niczegoniezaluj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.