Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2015

22:08
0714 249a
Reposted fromLittleJack LittleJack viamagolek22 magolek22
22:06
4042 fc4a 500

polyglot-to-be:

Friuts in Swedish

Reposted fromlingvist lingvist viajawn-palace jawn-palace
Americanlover
22:06
4067 60e0
Reposted fromohshit ohshit vialexxie lexxie
22:05
22:04
Americanlover
22:03

Męski facet […] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny.

Mela Janek

Americanlover
21:54
Kiedy zaczęłam kochać siebie odpuściłam sobie bycie perfekcyjną i pozwoliłam sobie być taką, jaką naprawdę jestem.
— Codziennie Pewna Siebie
Americanlover
21:54
Mówią, że najpiękniejszy uśmiech ma ten, który wiele wycierpiał.
— Jan Twardowski
Reposted frompiepszoty piepszoty viaantamariel antamariel
Americanlover
21:53
Americanlover
21:51
8919 f16d
21:51
0003 0407 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabeinthe beinthe
Americanlover
21:50
0866 83f1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeinthe beinthe
Americanlover
21:50
Americanlover
21:50
21:48
9347 51a7 500
Reposted fromNanutka Nanutka viawildnesshearts wildnesshearts

October 11 2015

Americanlover
20:32
chuj-kurwa-złamany, pomyślała, uśmiechając się uprzejmie.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaazazel azazel
Americanlover
20:32
przestań dźwigać to czego już nie potrzebujesz: w kieszeniach, w myślach, w sercu...
Reposted fromforever-allone forever-allone viaazazel azazel
Americanlover
20:15
Fuck small talk, tell me about your childhood, your future & sex & drugs or sunsets. I don’t know how to talk about school or the weather.
— talk with me about universe
Reposted fromcaraseen caraseen viairmelin irmelin
20:11
0453 be09
Reposted frommorninxnoonxnight morninxnoonxnight viaorelh orelh
Americanlover
20:10
Reposted fromsupernatural supernatural viaorelh orelh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl