Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

Americanlover
00:55
4893 bfda
Reposted fromnazarena nazarena viaambermoon ambermoon

August 17 2018

Americanlover
17:33
3588 ff1c
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazwariowalam zwariowalam
Americanlover
17:33
Americanlover
17:32
Americanlover
17:31
Americanlover
17:24
9375 e9e3 500
Americanlover
17:24
3783 4989 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazwariowalam zwariowalam
Americanlover
17:24
9760 0448
Reposted fromSanthe Santhe viazwariowalam zwariowalam
17:23
8533 2a5f
Reposted fromkniepuder kniepuder vialekkaprzesada lekkaprzesada
Americanlover
17:23
7237 01e0
Reposted fromverronique verronique viaconsti3 consti3
Americanlover
17:22
2503 cfea
Reposted fromAgnik Agnik viapsychedelix psychedelix
Americanlover
17:22
Americanlover
17:21
Americanlover
17:21
6135 ae94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasaycheese saycheese
Americanlover
17:21
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
”wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamaardhund maardhund
Americanlover
17:21
4240 5584
Reposted fromkarahippie karahippie viafridaysister fridaysister
Americanlover
17:21
8152 aa7f 500
Americanlover
17:20

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamadadream madadream
Americanlover
17:20
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamadadream madadream
Americanlover
17:18
6479 6109
“Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza”

- Arkadiusz Jakubik
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaanttonine anttonine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl