Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

Americanlover
21:39
4849 abd3 500
Indonesia
Reposted frombiru biru viasilence89 silence89
Americanlover
21:39
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Americanlover
21:39
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viasilence89 silence89
Americanlover
21:24
Americanlover
21:23
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja vialove-in-vain love-in-vain
Americanlover
20:33
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
Reposted fromobliviate obliviate viakatkad katkad
Americanlover
20:33
19:07
Americanlover
19:07
 -Dlaczego dajesz mi tak gadać? Dlaczego się tym interesujesz?  - Lubię, kiedy ludzie się otwierają...  - Dlaczego?  - Nie wiem. To jest jak autoportret, czyż nie? Autoportret ze słów...
— Anna Gavalda – Po prostu razem
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viaahjou ahjou
Americanlover
19:02
7824 abe0 500
Reposted frommgnd mgnd viaahjou ahjou
Americanlover
19:02
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viaahjou ahjou

July 05 2015

Americanlover
12:53

Christian Marclay - Body Mixfun with album covers
Americanlover
12:51
1851 e85c
Americanlover
12:51
Americanlover
12:50
3995 af96
Americanlover
12:49
3680 aac1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatupfen tupfen
Americanlover
12:49
2708 7595
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajstrbl jstrbl
Americanlover
12:48
Americanlover
12:47
3936 14fd 500
Rock! (1971)
Reposted fromfelicka felicka viaTheVelvetHill TheVelvetHill
Americanlover
12:47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl