Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2016

Americanlover
00:57
Americanlover
00:51
00:48
3709 01d1
Americanlover
00:43
7177 5bf5
w sumie, cholera, przeleć mnie. marzę o tym.

May 31 2016

Americanlover
21:56
Americanlover
21:56
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromSabela Sabela viapuremindx puremindx
Americanlover
21:55
21:55
1830 5391 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaDaisyLove DaisyLove
21:55
5039 831e 500

Penda’s Fen (1974), directed by Alan Clarke

Reposted frombridgesburnt23 bridgesburnt23 viaDaisyLove DaisyLove
Americanlover
21:54
Americanlover
21:54
9774 f605
Reposted fromkarahippie karahippie viaDaisyLove DaisyLove
Americanlover
21:54
(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.
— Przybora.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaDaisyLove DaisyLove
Americanlover
09:42
7110 1593
Reposted frompeper peper viadivi divi
Americanlover
09:38
Nie chcę, żebyś umawiał się  z innymi. Być może to dla Ciebie za mało, ale staram się. Pragnę żebyś umawiał się tylko ze mną. To tyle. Poza tym, że bardzo boję się Ciebie chcieć. Strach oznacza, że mam jeszcze coś do stracenia. Nie chcę Cię stracić.
— Meredith Grey
09:36
1869 eb89

shooti:

IT HAS A BABY

Reposted fromsetfiretoyoursoul setfiretoyoursoul viadivi divi
Americanlover
09:29
Americanlover
09:29
Americanlover
09:19
,,Jezus nie miałby odwagi patrzeć na to co by się działo gdybym położył swoje ręce na Tobie. Byłby zawstydzony"

On
Reposted byfindmywaygdziesbliskociebieSa7xCCmyinstantneedwiks

May 29 2016

Americanlover
23:06
Nietrudno cię pokochać. O wiele trudniej przestać.
— Margit Sandemo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
23:06
2396 46d8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl