Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2014

Americanlover
15:54
2974 5086
Reposted fromhomczi homczi viabeamadamebitch beamadamebitch
Americanlover
15:53
8529 70d9 500
Reposted fromkrolik krolik viaNiceFukingLife NiceFukingLife
Americanlover
15:51
6810 8fe2
Reposted fromdusielecc dusielecc viaNiceFukingLife NiceFukingLife
15:51
6279 c82c

writing-myself-sane:

maraglen:

feistyfrank:

davediddlystrider:

This man is qualified to play as nightwing

This man is qualified to fuck me

I think he is qualified to be a helicopter too

And there ladies and gentlemen are the three sides of Tumblr: nerdy, horny, high

Reposted fromxtremefangirling xtremefangirling viaemciu emciu
Americanlover
15:50

age-sex-location:

Room In Rome

age-sex-location.tumblr.com

Reposted fromweightless weightless viafreska freska
Americanlover
15:49

Eyes.

Those damn eyes
fucked me
forever.
— Charles Bukowski
Reposted fromnenya nenya viakarmeloovee karmeloovee
Americanlover
15:42
Jak pani na imię?
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaemciu emciu
Americanlover
15:42
Zachorowałam na siebie. Mam zresztą charakter, który sprzyja nastrojom depresyjnym. Ciemna strona księżyca.
— Danuta Stenka
Reposted frommhsa mhsa viawrazliwa wrazliwa
Americanlover
15:42
15:42
0760 4074
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viawrazliwa wrazliwa
15:41
Smutno jest kiedy ktoś cię opuszcza po raz pierwszy. Później dochodzisz do wniosku, że po prostu brak ci tego czegoś, co zatrzymałoby tych wszystkich ludzi.
— (via smutne—oczy)
Reposted fromnurozaur nurozaur viawrazliwa wrazliwa
Americanlover
15:40
Stworzona by być samotną, by kochać nieobecnych.
— Sarah Kane
15:40
1497 6d3a
Reposted fromgnicie gnicie viawrazliwa wrazliwa
Americanlover
15:39
4800 89be
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawrazliwa wrazliwa

October 29 2014

Americanlover
18:10
Reposted fromedwes edwes viasohappy sohappy
Americanlover
18:03
Reposted fromKACHA KACHA viadzony dzony
Americanlover
18:02
9996 e1d9

district12er:

We’re gonna need a couple dozen buckets of cold water here

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaTiffanys Tiffanys
Americanlover
18:02
O miłości, miłości! Ty żalów przyczyno,
Złorzeczyć ci nie mogę, bo mile łzy płyną!
— Aleksander Fredro – Śluby panieńskie
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
18:00
3629 596d 500
Reposted fromtron tron viapesymista pesymista
Americanlover
17:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.