Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

Americanlover
13:21
8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapantadeusz pantadeusz
Americanlover
13:21
1915 f57e 500
uffff
Reposted fromvolldost volldost
Americanlover
13:20
Reposted fromKubitsky Kubitsky viajointskurwysyn jointskurwysyn
Americanlover
12:43
Reposted fromsz sz viaorelh orelh
Americanlover
12:43
4840 de20
Shower Memes
Reposted fromPsaiko Psaiko viaorelh orelh
Americanlover
12:41
Americanlover
12:39
0178 f635
Reposted from4777727772 4777727772 viaorelh orelh
Americanlover
12:35
3098 5929 500
Reposted fromsnuggle snuggle viaorelh orelh
Americanlover
12:34
7014 8589 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaorelh orelh
Americanlover
12:33
Reposted fromFlau Flau viapomoor pomoor
12:33
6962 9454
Americanlover
12:31
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viabylejaka bylejaka
12:30
4038 fa0b 500

rumi-thealien:

darkeecofreak:

punkrorschach:

It’s extra funny bc the character actually is like a 20 year old girl who’s been cursed to look like that.

As a kid and I was always confused as to why Sophie just accepted being an old woman but I get it now.

@jazzisback

Americanlover
12:30
Americanlover
12:28
5328 9f18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaorelh orelh
Americanlover
12:26
Reposted fromFlau Flau viaorelh orelh
12:26
0956 ca9d
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaorelh orelh
Americanlover
12:23
Jestem jednym z tych leniwców samotników, którym dzień potrafi przeciec między palcami, a oni nie mają poczucia, że zmarnowali choć sekundę.
— Tom Hanks - Kolekcja nietypowych zdarzeń.
Reposted fromnutt nutt viapomoor pomoor
Americanlover
12:23
5691 ea06 500
Reposted fromkaiee kaiee viapomoor pomoor
Americanlover
12:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl