Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

Americanlover
23:26
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat. To dojrzałość - wiem, czego chcę od siebie, w związku i od związku. Wiem, czego chcę od drugiej osoby. Wiem, kim jestem. To intymność - ja właśnie z tobą chcę mówić, robić, przeżyć takie rzeczy, których nie chcę przeżyć z innymi osobami. I to wcale nie oznacza tylko seksualności.
To namiętność - nic mnie tak nie porusza, cieszy, martwi, angażuje, smuci, jak sprawy związane z tobą. Bo ty jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Ważne jest też zaangażowanie i jego współdzielenie. Ja mam ochotę dla tego związku robić więcej niż dla każdego innego. To temu związkowi poświęcam najwięcej czasu, pieniędzy, energii, wysiłku, starań.
I rzecz najtrudniejsza, która rodzi się w dojrzałości i w dojrzałej współzależności: wiem, że jestem współzależny. Lepiej mi się żyje z tobą, mam dowody, że ty też tak czujesz, ALE wyrzucam listę krzywd i zasług. Dopóki w związku podkreślam: "a ja ci wyrzuciłem śmieci", jestem na złej drodze. "Współzależność". Z Tobą jest mi pod wieloma względami lepiej, łatwiej, cudowniej.
Nie muszę być z tobą, tylko być z tobą chcę. Jestem współzależny, a nie zależny czy uzależniony. Ty mi coś dajesz i ja ci coś daję. Śmieci wyrzucam zawsze "nam". Wkładam w relację tyle, ile mogę, potrafię, chcę w danej chwili.
— Maciej Bennewicz, Żyj wystarczająco dobrze
Reposted fromtomowa tomowa viamy-life my-life
Americanlover
23:24

Dla innych bywamy jazdami próbnymi, trofeami, wyzwaniami albo dodatkami, które uzupełniają ich tygodnie, jak listek mięty na serniku malinowym. Czasem jesteśmy polisą ubezpieczeniową, a innym razem rollercosterem, na którym można zapomnieć o podatkach, zmarszczkach i szefie, który jest dupkiem. Dla kogoś jesteśmy słońcem, wokół którego krążą myśli o trzeciej nad ranem. Zdarza nam się być niezobowiązującą rozrywką, późniejszym wyrzutem sumienia, wspomnieniem, o którym nie powie się nikomu albo bolesnym kopniakiem, który mówi: „Hej! Dojrzej!”. Jesteśmy okruchami cudzych historii, supportami przed główną gwiazdą festiwalu ich życia, szkiełkami kręcącymi się w kalejdoskopie kawiarni, ulic, galerii handlowych i klubów.

Na koniec, bywamy też dla kogoś wszystkim.

— Volantification
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamy-life my-life
Americanlover
23:18
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeparter departer
Americanlover
23:17
5749 4cba 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadeparter departer
Americanlover
23:17
3379 8cc6 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viabudas budas
Americanlover
23:15
Reposted fromFlau Flau viaoski oski
Americanlover
23:14
Storm King Ranger Station // Lake Crescent, WA (2)
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamy-life my-life
Americanlover
23:12
2446 2a36 500
Reposted fromtfu tfu viaTamahl Tamahl
Americanlover
23:09
6253 0f8d
Reposted fromtichga tichga viaoski oski
Americanlover
23:03
7508 b0ce 500
Reposted fromlujek lujek viaoski oski
Americanlover
23:02
Reposted fromnaich naich viaoski oski
Americanlover
23:01
6173 504f 500
Reposted fromviperssj3 viperssj3 viaTamahl Tamahl
Americanlover
23:01
Reposted fromFlau Flau viaoski oski
Americanlover
23:00
3292 18e0
P O W E R F U L hate symbol
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaTamahl Tamahl
Americanlover
23:00
Americanlover
22:58
8863 3c2d 500
Reposted fromregcord regcord viahardkorwey hardkorwey
Americanlover
13:21
Americanlover
13:17
The cave you fear to enter holds the treasure you seek.
— Joseph Campbell
Reposted fromstonerr stonerr viasrcemoje srcemoje
Americanlover
13:16
0524 640c
Reposted fromsheismysin sheismysin
Americanlover
06:42
8526 ce9e
Reposted fromregcord regcord viadesinteressement desinteressement
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl